top of page
BusinessScorecard2_edited.jpg
Logo BusinessScorecard.png

BusinessScorecard

BusinessScorecard is een tool om de visie weer helder te krijgen en er organisatie-breed, doelgericht aan te werken.


Inzicht in persoonlijke- en gezamenlijke doelen

Met BusinessScorecard krijgt de directie, de onderliggende managerslaag én elke afdeling en zelfs elke werknemer een helder inzicht in de ontwikkelingen van ieders persoonlijke doel en van het gezamenlijke doel. Bij de implementatie van BusinessScorecard wordt iedereen getraind om met een Scorecard te werken, deze persoonlijk en gezamenlijk te analyseren en krijgt men handreikingen om,  waar nodig,  de organisatie bij te sturen of te veranderen. Hierdoor beseffen medewerkers meer waar ze mee bezig zijn. Daarnaast ervaren ze hoe belangrijk ze individueel en als afdeling zijn binnen de gehele organisatie om tevens de onderlinge betrokkenheid te vergroten. Men ziet in dat het niet alleen gaat om de cijfers maar veel meer om het geheel en dus ook andere aandachtsgebieden (perspectieven) binnen het ondernemen.

Waarde optimalisatie
Werken met BusinessScorecard zorgt voor waarde optimalisatie, levert continuïteit op met een beter resultaat, voorkomt werken van uit de ‘waan van de dag’ en maakt prestaties duidelijk meetbaar. Daardoor wordt een bedrijf slagvaardiger, krijgt het vertrouwen en gaan medewerkers, klanten en leveranciers ontdekken dat ze samen werken in en met een winnend team. En wie wil dat nou niet?

bottom of page